lsk

Povodne a suchá, dva problémy s jedným riešením.

Odvádzanie vody z lesov

Ako darovať 2% dane

Ako darovať 2% dane

Naše údaje:
IČO: 52395685
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Voda je život
Sídlo (ulica): Južná trieda
Súpisné/orientačné číslo: 1595/74
PSČ: 04001
Obec: Košice – Juh

 

Ak ste zamestnancom

 • požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.02. o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (povinná príloha).

 • Naše údaje (uvedené vyššie) napíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 • Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať (mena a adresy, nie poukázanej sumy).
 • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do apríla 2022.

 

 Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 • Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2021 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B

Vypočítajte si:

a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (povinná príloha).

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie. Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – podnikateľov (tlačivo typu B) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.
 • Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať (mena a adresy, nie poukázanej sumy).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 Ak ste právnická osoba

 • Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

 • Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1%/2% z dane vyplňte naše údaje (uvedené vyššie).
 • Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať (mena a adresy, nie poukázanej sumy).
 • Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

8798777 1


FaLang translation system by Faboba