**PRESTAŇME SI KONEČNE KLAMAŤ**

Znižovaním množstva emisí skleníkových plynov globálne otepľovanie nezastavíme! Pozrime sa pod vlastné nohy, kde utláčaním pôdy a vytváraním umelých svahov pôdu odvodňujeme. Vysušenú pôdu slnečná energia rýchlo zohreje, čím vzniká globálne otepľovanie!


Vážený pán doktor Kurilla, vážení delegáti klimatického samitu,

na pevninách chýba voda. Je to vážny problém, ktorého príčinou je podľa vedcov zvýšený výpar. Reálna príčina sa skrýva pod našimi nohami – zvýšený odtok dažďovej vody z pevnín. Príčina odtoku je:

  1. utlačená pôda, ktorá po svojom povrchu okamžite odvádza dažďovú vodu do nižšie položených oblastí, kde spôsobuje povodne a následne odteká do oceánov.
  2. umelo vytvorené svahy, ktoré cez prerušené póry odvodňujú prírodu do vzdialenosti niekoľko stoviek metrov od svahu. Póry fungujú v pôde ako zásobníky pitnej vody, vedú ku koreňom rastlín, k prameňom potokov a k podzemným vodám. Utlačené či prerušené póry tak strácajú svoju funkciu, čím krajinu odvodňujú.

Práve tu sa nachádza závažný problém, ktorý musíme začať riešiť ihneď.

Podľa vyjadrení vedcov sú na Slovensku len 3% zhutnenej pôdy. Podľa oficiálnych údajov z roku 2012 máme na Slovensku 4,7% zastavanej, teda zhutnenej plochy, ktorá do seba nevpustí dažďovú vodu. Vedci do úvahy nevzali prakticky nezmerateľnú plochu zhutnenej pôdy v lesoch a v poľnohospodárstve.

Navyše, vedci vôbec nespomínajú a pravdepodobne ani neskúmajú vplyv umelo vytvorených svahov. Na Slovensku máme podľa oficiálnych údajov 42 993 km cestných komunikácií a 40 300 km lesných ciest. Prakticky pri každej takejto stavbe sa nachádza umelo vytvorený svah v priekope alebo priamo nad cestou. K nim musíme pripočítať aj 6000 km svahov v odvodňovacích kanáloch. Teda celková dĺžka odvodňovacích svahov je zhruba 89 300 km.

Tento údaj však neobsahuje umelé svahy nad nepotrebnými približovacími lesnými cestami a v stopách po mechanizmoch. Odhadom je ich dĺžka minimálne trikrát väčšia ako dĺžka svahov pri lesných cestách. Čiže približne 120 000 kilometrov (ak niekto nameral viac, môže ma opraviť). Našu krajinu teda spolu odvodňuje zhruba 210 000 km odvodňovacích svahov.

Meraniami na Východoslovenskej nížine som zistil, že stav vody v krajine jednoznačne ovplyvňujú umelo vytvorené svahy v kanáloch. Pri dažďoch a topení sa snehu stúpa alebo klesá voda v kanáli a to isté sa deje aj s podzemnou vodou v okolitých poliach, čo som preveroval v studni vzdialenej od kanála až 350 metrov. Hladina podzemnej vody stúpne alebo klesne v rozpätí 5 až 15 dní až o takmer jeden meter (ak podobné merania robila aj Slovenská akadémia vied, potvrdia to isté). Pri predpoklade, že tieto umelé svahy cez prerušené póry v priebehu celého roka odvodňujú okolitú krajinu do vzdialenosti cca. 150 metrov, plocha odvodnenej plochy je zhruba 31 500 km2, čo predstavuje 65% z celkovej plochy Slovenska.

K tomu musíme pripočítať aj umelé svahy v kopcovitých terénoch nad záhradkárskymi lokalitami a nad inými stavbami, zhutnenú pôdu na poľnohospodárskej pôde, ktoré sú prakticky nezmerateľné.

O pravdivosti týchto tvrdení svedčí aj pohľad na vyschnuté potoky, polia, lesy, pribúdajúce prázdne studne a takmer prázdne rieky. Vážený pán doktor, vážení delegáti klimatického samitu, je jasne viditeľné, že naša krajina aj celý svet čím ďalej, tým viac trpí nedostatkom vody na pevninách. Vedci musia navrhnúť nejaké riešenie, ktoré pomôže ľudstvu na planéte.

Nie som vedec, ale v prírode som prežil celý život a v dokumentoch, ktoré nájdete na stránke www.povodne.sk ukazujem, ako prírode ubližujeme a zároveň navrhujem fungujúce riešenia, pomocou ktorých zadržíme na pevninách obrovské množstvo vody a tak:

  • zastavíme ich prehrievanie slnečnou energiou,
  • prestane sa prehrievať zemská atmosféra (namiesto suchého teplého vzduchu bude do atmosféry stúpať vodná para, ktorá odráža slnečné lúče mimo atmosféry a lúče budú iba čiastočne zohrievať pevninu),
  • predídeme povodniam,
  • oživíme pramene potokov a riek,
  • začnú stúpať podzemné vody,
  • prestanú nás sužovať suchá a lesné požiare,
  • prestanú sa topiť ľadovce a stúpať hladiny morí a oceánov,
  • zmiernime klimatickú zmenu.

A čo je najdôležitejšie, zabezpečíme dostatok pitnej vody aj pre budúce generácie. Moje riešenia sú na 100% okamžite účinné, trvalo udržateľné, štyri roky testované v prírode a potvrdené meraniami Slovenskej akadémie vied v roku 2011.

Vážený pán doktor, vážení delegáti klimatického samitu, uvedomme si, že keď nezačneme okamžite riešiť tento problém a napĺňať pevniny vodou, situácia na svete sa stane neudržateľnou a neriešiteľnou. Začnú pribúdať klimatickí utečenci, vzniknú vážne konflikty o vodu, ktoré môžu prerásť až do vojen. Práve toto by malo byť Vaším poslaním v Paríži. Ďakujem.

Pozrite si dokumenty v nasledujúcom poradí:

Klimatická zmena – reálne a overené riešenie (2015)
Klimatická zmena, fakty a mýty (2015)
Odvodňovanie pevnín = klimatická zmena (2015)
Klimatická zmena – príčiny a opatrenia (2013)
Vratme lesu jejich kapacitu držet vodu (Youtube, 2013)

Tu si môžete pozrieť otvorené listy pre vlády štátov sveta.

Verím, že delegáti klimatického sumitu vyriešia problém skôr, než bude neskoro.


FaLang translation system by Faboba